Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Planlegging av kraftrasjonering

Nedenfor utdypes innholdet i kravene gitt i kraftrasjoneringsforskriften kapittel 4 nærmere, og hvordan nettselskapene skal forberede og gjennomføre en kraftrasjonering.

Veiledningen til planlegging av kraftrasjonering er generell. Den er ikke tilpasset lokale eller regionale forhold. Det er viktig at nettselskapet eller andre relevante aktører tar hensyn til dette og gjør nødvendige tilpasninger for å planlegge og gjennomføre kraftrasjonering på en så optimal måte som mulig.