Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Gjennomføring av rasjoneringsmyndighetens rasjoneringsplan for store sluttbrukere

Rasjoneringsmyndighetens rasjoneringsplan for store sluttbrukere blir gjennomført med utgangspunkt i veiledning beskrevet under § 21.

§ 26. Gjennomføring av rasjoneringsmyndighetens rasjoneringsplan for store sluttbrukere

Når departementet har besluttet kraftrasjonering, kan rasjoneringsmyndigheten gjennomføre rekvisisjon av kraftproduksjon i medhold av § 16.

Les mer om rasjoneringsmyndighetens rasjoneringsplaner for store sluttbrukere under veiledningen til § 21.