Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS)

KDS bidrar i utarbeidelse av rasjoneringsplaner og har en koordinerende rolle ved samarbeid mellom nettselskap og statsforvalter.

KDS skal utføre sine oppgaver i tråd med den avtale som er inngått med NVE og i årlige forventningsbrev i medhold av kraftberedskapsforskriften § 3-4.

Les mer om samarbeid og plikt til å følge pålegg fra NVE her.

Figuren under beskriver noen av aktivitetene KDS har ved ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4779, "udi": "umb://media/2a0f25698f4b4635a49ae4ba123a6bbf", "image": "/media/n2sb4ksl/ansvar-og-myndighet-kds.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }