Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Iverksettelse av kraftrasjonering

Her beskriver vi veiledning til iverksettelse av kraftrasjonering.

§ 24. Iverksettelse av kraftrasjonering

Når rasjoneringsmyndigheten anser at det foreligger en reell risiko for kraftrasjonering, skal den informere departementet om situasjonen og virkemidler og tiltak.

Dersom kraftrasjonering iverksettes skal rasjoneringsmyndigheten, i samarbeid med departementet, informere allmenheten.

Prinsippene for valg og bruk av virkemidler og tiltak for å håndtere energiknapphet gjelder tilsvarende ved iverksetting av kraftrasjonering.

Det er ED som kan beslutte kraftrasjonering. Når ED har besluttet kraftrasjonering kan NVE som rasjoneringsmyndighet iverksette kvoterasjonering, tvangsmessig leveringsinnskrenkninger eller rekvisisjon av kraftproduksjon etter §§ 14, 15 og 16.

Kvoterasjonering vil normalt være den foretrukne formen for kraftrasjonering. Når ED har besluttet kraftrasjonering, vil det normalt innebære kvoterasjonering. 

Hvis NVE vurderer at å iverksette kvoterasjonering, tvangsmessig leveringsinnskrenkninger eller rekvisisjon av kraftproduksjon, må dette som hovedregel forhåndsvarsles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Et forhåndsvarsel har til hensikt å gi relevante aktører mulighet til å gi tilbakemelding om eventuelle uforutsette konsekvenser av kvoterasjonering. I tillegg skal det bidra til at aktører og markedet har mulighet til å vurdere konsekvensene av virkemiddelet før innføring.

Les mer om kvoterasjonering, tvangsmessig leveringsinnskrenkninger og rekvisisjon av kraftproduksjon ved å følge lenkene.