Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Gjennomføring av nettselskapenes rasjoneringsplaner

Nettselskapenes rasjoneringsplaner blir gjennomført med utgangspunkt i veiledning beskrevet under § 18.

§ 25. Gjennomføring av nettselskapenes rasjoneringsplaner

Når departementet har besluttet kraftrasjonering, kan rasjoneringsmyndigheten pålegge nettselskapene å iverksette sine rasjoneringsplaner.

Nettselskapene skal gjennomføre sine rasjoneringsplaner. Nettselskapene skal melde tilbake til rasjoneringsmyndigheten om status og utvikling av situasjonen, og om planene har tiltenkt virkning.

Etter at ED har besluttet kraftrasjonering, kan NVE pålegge nettselskapene å gjennomføre sine rasjoneringsplaner. I dette pålegget vil NVE sette krav om kvotestørrelse, særskilt tariff og andre vilkår. I praksis delegere NVE myndighet til å treffe vedtak til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Dette er for å gi nettselskapene nødvendig fullmakter til å iverksette sine rasjoneringsplaner og gjennomføre kvoterasjonering etter § 18. Les mer om nettselskapene sine rasjoneringsplaner under veiledningen til § 18.