Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Gjennomføring av rekvisisjon av kraftproduksjon

Rekvisisjon av kraftproduksjon blir gjennomført med utgangspunkt i veiledning beskrevet under § 15.

§ 27. Gjennomføring av rekvisisjon av kraftproduksjon

Når departementet har besluttet kraftrasjonering, kan rasjoneringsmyndigheten gjennomføre rekvisisjon av kraftproduksjon i medhold av § 16.

Les mer om rekvisisjon av kraftproduksjon under veiledningen til § 15.