Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Statsforvalter

Statforvalter bidrar i utarbeidelse av rasjoneringsplaner og innhente informasjon og har en koordinerende rolle i og på tvers av regioner ved fordeling av energi ved kraftrasjonering.

Statforvalter en aktør som bidrar i utarbeidelse av rasjoneringsplaner. Statsforvalteren bidrar til å hente inn informasjon. I tillegg vil statsforvalteren ha en koordinerende rolle i og på tvers av regioner når det gjelder fordeling av energi ved kraftrasjonering i sitt område. NVE har ingen instruksjonsmyndighet overfor statsforvalteren, og forskriften inneholder derfor ingen plikter for statsforvalteren. Imidlertid forventes det at statsforvalteren bidrar til nødvendig samarbeid.

Les mer om samarbeid og plikt til å følge pålegg fra NVE her.

Statsforvalterens oppgaver fremgår av statsforvalterens hovedinstruks og tildelingsbrev.

Tildelingsbrev til statsforvalteren 2024

I tildelingsbrev for 2024 står det at statsforvalteren må bistå nettselskapene med rasjoneringsplanene.

«3.2.1.5.5

Statsforvalteren skal i 2024 bistå nettselskapene ved planlegging og fordeling av energi ved kraftrasjonering gjennom å innhente informasjon fra kommuner, relevante myndigheter og andre aktører, for å gi nettselskapene best mulig grunnlag for utarbeidelse av rasjoneringsplaner. Frist 31.12.2024»

https://styringsportalen.statsforvalteren.no/2024/

Figuren under beskriver noen av aktivitetene statsforvalter har ved ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4773, "udi": "umb://media/aa1fbf7cd9d6477b8d453429c9f328fd", "image": "/media/pk5b5kww/ansvar-og-myndighet-statsforvalter.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }