Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva avgjør om steinskred kan forekomme i området?

Det er i de fleste tilfeller mulig å avgjøre om steinskred er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f.eks. helningskart, løsmassekart og flybilder. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være feil, unøyaktig eller ufullstendig, kan det under feltarbeidet vise seg at steinskred likevel kan være aktuelt.

Hvor kan steinskred forekomme?

Aktuelt løsneområde for steinskred må være stort nok til at volumet av et utfall vil kunne klassifiseres som steinskred. I flytdiagrammet under (Figur 1) ser du hvilke forhold som må være til stede i et område for at et steinskred kan forekomme.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4557, "udi": "umb://media/afae6a94635f4e51806d388d2adca955", "image": "/media/sjvk3l05/flytdiagram-steinskred-ny.jpg", "caption": "Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt steinskred er aktuell prosess i området. *Steinskred kan løsne i terreng slakere enn 45 grader der strukturen gjør dette mulig. Dette er informasjon som ikke nødvendigvis er gitt ut fra grunnlagsdata, og må normalt undersøkes i felt." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt steinskred er aktuell prosess i området. *Steinskred kan løsne i terreng slakere enn 45 grader der strukturen gjør dette mulig. Dette er informasjon som ikke nødvendigvis er gitt ut fra grunnlagsdata, og må normalt undersøkes i felt.