Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva avgjør om snøskred kan forekomme i området?

Det er i de fleste tilfeller mulig å avgjøre om snøskred er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f. eks. gode skogdata, helningskart og flybilder. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være feil eller ufullstendig, kan det under feltarbeidet vise seg at snøskred likevel kan være aktuelt.

Hvor kan snøskred forekomme?

Alle fjellsider og skrenter brattere enn 25 grader er regnet for å gi fare for snøskred – så fremt snømengden i året kan overstige 0,2 meter, og det ikke er tilstrekkelig skogdekning i området (se Figur 1). Dette må du ta utgangspunkt i ved din skredfareutredning.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4502, "udi": "umb://media/4f74be94472746dba57ccfb30afa3903", "image": "/media/sk5hitzh/flytdiagram-snøskred-ny.jpg", "caption": "Figur 1: Flytskjema for innledende vurdering om snøskred er aktuell skredprosess." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur 1: Flytskjema for innledende vurdering om snøskred er aktuell skredprosess.