Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva avgjør om flomskred kan forekomme i området?

Det er i de fleste tilfeller mulig å avgjøre om flomskred er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f. eks. helningskart, løsmassekart og flybilder. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være feil, unøyaktig eller ufullstendig, kan det under feltarbeidet vise seg at flomskred likevel kan være aktuelt.

Hvor kan flomskred forekomme?

Alle forsenkninger og bekkeløp som kan samle vann og som er brattere enn 15 grader er regnet for å gi fare for flomskred (se Figur 1). Dette må du ta utgangspunkt i ved din skredfareutredning.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4631, "udi": "umb://media/2adb7317d3b54207aae6a424591766bc", "image": "/media/cfznwkvv/flytdiagram-flomskred.jpg", "caption": "Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt flomskred er en aktuell prosess i området." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt flomskred er en aktuell prosess i området.