Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva avgjør om sørpeskred kan forekomme i området?

Det er mulig å avgjøre om sørpeskred er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f.eks skredhistorikk, helningskart og flybilder, selv om det ikke alltid er tydelige avsetninger etter sørpeskred. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være unøyaktig, feil eller ufullstendig, kan det under feltarbeid vise seg at sørpeskred likevel kan være aktuelt.

Hvor kan sørpeskred forekomme?

Du må vurdere faren for sørpeskred langs alle forsenkninger og bekkeløp med mulighet for oppdemming av vann i snødekket. Det er ikke bare markerte søkk, men også veldig svake forsenkninger i topografien (og i noen tilfeller til og med åpne skråninger) som kan samle vann i snødekket og gi sørpeskred. I en vanlig kartlegging vil du ut fra et topografisk kart normalt kunne følge bekkeløpene og forsenkningene for å sjekke om disse har slake partier, myrer eller innsjøer som kan føre til oppdemming eller ansamling av vann i snødekket.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4696, "udi": "umb://media/3590b26847b944999f96bc676cc579bd", "image": "/media/n0zjannz/flytdiagram-sørpeskred.jpg", "caption": "Figur1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt sørpeskred er aktuell prosess i området." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt sørpeskred er aktuell prosess i området.