Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan utføre en skredfareutredning

Hvordan utfører du en skredfareutredning i forbindelse med reguleringsplan eller byggesak?

For all ny byggegrunn må det dokumenteres at sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3) er oppfylt. Kravene gjelder byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng. Dokumentasjonsarbeidet krever inngående forståelse av alle skredprosesser og forhold som har betydning for utløsning og rekkevidde av skred, samt sekundæreffekter av skred. Sekundæreffekter av skred er i liten grad omtalt i denne veilederen, men må likevel tas hensyn til i skredfareutredningen.

Det er viktig at du som utførende foretak har tilstrekkelig kompetanse for å utføre slike oppdrag, og at du utfører oppdraget på et enhetlig og etterrettelig vis. Denne veilederen skal hjelpe deg med både å dokumentere kompetanse og å utføre oppdraget ditt.

Hvordan skal utførende bruke veilederen?

Veilederen er delt inn i tre faser:

  • Fase 1: Gi tilbud
  • Fase 2: Utføre oppdrag
  • Fase 3: Dokumentasjon

Ved å klikke i feltene over, finner du detaljert informasjon om hva de ulike fasene innebærer. Du finner også egne veiledningssider for hver skredtype. Husk at alle fasene skal inngå i skredfareutredningen.