Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

9) Anbefalt hyppighet av målinger

Tabellen er basert på § 7-2 tabell 7-7.2. Instrumentering og målinger av dammer og kan anvendes for dammer med tilfredsstillende konstruktiv sikkerhet.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5169, "udi": "umb://media/d060a659e6bb495d881a57406997f474", "image": "/media/l4tgbuf1/skjermbilde-2024-07-08-162939.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 9 - Tabell 9-1 Anbefalt hyppighet av målinger

 

K: Kontinuerlig måling/avlesning, se veilederen kapittel Begreper

PT: Måling og avlesning utføres i forbindelse med periodisk tilsyn

HT: Måling og avlesning utføres i forkant av hovedtilsyn og revurdering

* Murdammer som har likhetstrekk med fyllingsdammer instrumenteres for kontinuerlig lekkasjemåling, tilsvarende som for fyllingsdammer, se veilederen kapittel Lekkasjemåling om murdammer.