Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Instrumentering og målinger

Dette kapitlet benyttes ved utarbeidelse av delen om instrumentering og målinger i plan for overvåking, se kapittel Plan for overvåking og Instrumentering og målinger, og ved gjennomføring av målinger.  Kapitlet kan med fordel også benyttes ved utarbeidelse av delen om instrumentering i tekniske planer, jf. § 5-2, og ved revurdering av eksisterende vassdragsanlegg.

Eventuelle dispensasjoner fra krav til instrumentering kan bare gis dersom konstruktiv sikkerhet, overvåkingsbehov eller beredskap blir forsvarlig ivaretatt.

Dersom måleverdier anses som sensitive, skal de behandles etter § 7-8.