Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Anbefalt litteratur

OED, FOR-2009-12-18-1600 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)

OED, FOR-2011-10-28-1058 Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

NVE (1/2018): Revurdering av vassdragsanlegg. Veileder til damsikkerhetsforskriften.

NVE (3/2014): Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg

NVE (1/2014): Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse

NVE (4/2012): Veileder for fyllingsdammer, med tillegg

NVE (8/2012): Veileder om planlegging og bygging, med tillegg

NVE (3/2011): Retningslinjer for murdammer

NVE (4/2011): Retningslinjer for flomberegninger, med tillegg

NVE (1/2011): Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter, med tillegg

NVE (2005 - Utgave 2): Retningslinjer for betongdammer, med tillegg

NVE (2016): Retningslinjer for hydrologiske undersøkelser - Retningslinjer for registrering av vannstand i regulerte vannmagasin

ICOLD (2014) Bulletin 158: Dam surveillance guide

NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

Veiledning til NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring - P-764:2015. 2 (2015-12-01)

ENFO publikasjon nr. 395-2000 Håndbok - Tilstandsbeskrivelse for betong- og fyllingsdammer

RIF 1995: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner, ISBN: 8291510016

EBL (udatert): Tilstandskontroll av vannkraftverk - håndbok - vannvei, ISBN: 8243601090

NGI (1994). Retningslinjer for instrumentering av norske dammer. Rapport nr. 935058-1.

NVE og Vassdragsregulantenes forening: Prosjekt damsikkerhet, Hovedrapport, desember 1992

EBL-publikasjon nr. 466-2000: Håndbok for etterinstrumentering av dammer

Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance, John Dunnicliff, ISBN: 978-0-471-00546-9, Feb 1994

ASCE Task Committee (2018). Monitoring Dam Performance: Instrumentation and Measurements, ISBN-10: 0784414823, ISBN-13: 978-0784414828

Annen aktuell litteratur om instrumentering og målinger

Standarder:

 • ISO 18674-3:2017: Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Geoteknisk overvåking ved feltinstrumentering - Del 3: Måling av forskyvninger på tvers av en linje: Inklinometere (ISO 18674-3:2017)
 • NS-EN ISO 18674-2:2016: Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Geoteknisk overvåking ved feltinstrumentering - Del 2: Måling av forskyvning langs en linje: Ekstensiometere (ISO 18674-2:2016)
 • NS-EN ISO 18674-1:2015: Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Geoteknisk overvåking ved feltinstrumentering - Del 1: Generelle regler (ISO 18674-1:2015)

ICOLD Bulletins:

 • ICOLD Bulletin 138 (2008) General approach to dam
 • ICOLD Bulletin 118 (2000) Guideline for automated dam monitoring
 • ICOLD Bulletin 87 (1992) Improvement of existing dam monitoring; recommendations and case histories
 • ICOLD Bulletin 68 (1989) Monitoring of dams and their foundations
 • ICOLD Bulletin 60 (1988) Dam monitoring, general considerations

Publikasjoner:

 • FERC: Instrumentation and Monitoring, Chapter 9, Dam Safety Performance Monitoring Program, Chapter 14, revision 2017, Dam Safety, Surveillance Monitoring Plan and Report- Appendices J and K, revision 2014
 • FEMA P-1016/Juli 2014 Selecting Analytic Tools for Concrete Dams Address Key Events Along Potential Failure Mode Paths
 • Swissdams Publications: Role and duties of Dam Wardens Level 1 surveillance of water retaining facilities - 2015, Messgeraete - kontrollieren und kalibrieren - 2014, Dam Monitoring instrumentation - concepts, reliability and redundancy - 2006, Methods of analysis for the prediction and the verification of dam behaviour - 2003
 • Numerical analyses of concrete buttress dams to design dam monitoring, Daniel Svensen, KTH 2016
 • Analysis of potential failure modes and re-instrumentation of a concrete dam, R. Malm, E. Nordström, C-O. Nilsson, R. Tornberg and J Blomdahl
 • Modern tools for the monitoring of dams; Jean-François Sageau, Hervé Lancon & Géraldine Camp, Pierre Brouillac & Pierre Carreaud, ICOLD 2014
 • Adopting remote sensing in dam surveillance: G. Grzanic, O. Lier & I. Ekstrom, Y. Larsen & T.R. Lauknes: ICOLD 2014
 • NRS rapport (2014)2: Kartlegging og overvåking av skredfare og infrastruktur ved bruk av radarsatellitter og InSAR metodikk
 • Kartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi, Norges vassdrags‐ og energidirektorat, Statens vegvesen og Jernbaneverket: Rapport nr. 87/2014
 • Poretrykk under betongdammer fundamentert på fjell, Marie Rognes, NTNU 2014
 • Field Instrumentation - The Link between Theory and Practice in Geotechnical Engineering, E. DiBiagio, Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 2013
 • Working Group on Uplift Pressure under Concrete Dams. Final Report. Editor: G.Ruggeri, ICOLD European Club, 2004
 • Advanced dam engineering for design, construction and rehabilitation, Jansen, R.B, 1998, chapter Instrumentation, pages 751-776