Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Formål med instumentering

Instrumentering og målinger kan avdekke om vassdragsanlegg oppfører seg som forutsatt og skal bidra til tidlig avdekking av forhold som kan føre til reduksjon av sikkerheten.

Resultater fra målinger kan brukes som grunnlag for interntilsyn, revurdering og beredskap.

Instrumentering og målinger bidrar til økt kunnskap om anleggets konstruktive sikkerhet og er en forutsetning for tilpasset oppfølging av det enkelte vassdragsanlegg.

I tillegg til kravene om instrumentering i damsikkerhetsforskriften, spesifisert i kapitlene Krav til instrumentering og Måleparametere, kan det være behov for instrumentering for å dokumentere at vilkår i konsesjon etter vassdragslovgivningen er oppfylt.