Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

7) Eksempler på presentasjon av måleverdier

Plan for instrumentering skal angi hvilke måleverdier som skal presenteres og hvordan. Presentasjonen skal ta hensyn til at formålet er kontroll av konstruktiv sikkerhet, overvåking og beredskap.

Måleverdier bør normalt presenteres grafisk, blant annet for å vise trender og samvariasjon av aktuelle måleparametere. Presentasjonene skal vise bearbeidede måleverdier slik at det er lett å se om situasjonen er normal eller ikke. Fastsatte grenseverdier bør alltid fremgå av presentasjonene.

Presentasjonene er avhengige av omfang av måleverdier, målemetoder og målesystemer. Noen måleverdier bør presenteres separat og noen bør sees i sammenheng, for eksempel «lekkasjer-vannstand» eller «lekkasjer-poretykk».

Nedenfor er vist eksempler på presentasjoner der måleverdier er sett i sammenheng. Eksemplene på grafiske presentasjoner er hentet fra Retningslinjer for overvåking og instrumentering av vassdragsanlegg (utgave 2-2005).

Måleverdier i tabell 7-1 er fremstilt grafisk i Figur 7-2.

 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5160, "udi": "umb://media/a2566a8de7e2452f8b2273aa34f50a26", "image": "/media/rnvfnixc/skjermbilde-2024-07-08-160912.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Tabell 7-1. Eksempel på presentasjon av vannstand, lufttemperatur og horisontale deformasjoner for en hvelvdam. Grenseverdi for deformasjoner er lagt inn som en konstant.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5161, "udi": "umb://media/8cd4fa33c310423197c06d18b8d84b09", "image": "/media/gx3njdaq/bilde3.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Figur 7-2. Eksempel på grafisk presentasjon av radielle (horisontale) deformasjoner på hvelvdammen, hentet fra tabellen i Figur 7-1. Grenseverdi er gitt for deformasjoner.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5162, "udi": "umb://media/bddf347b212d4db68edd34d03b1dc2f3", "image": "/media/pu0n5pjn/bilde4.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Figur 7-3. Eksempel på presentasjon av lekkasje for en fyllingsdam. Grenseverdi er lagt inn som en variabel i forhold til vannstand, men kan like gjerne knyttes til en konstant verdi relatert til dammens kapasitet til å motstå lekkasje. 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5163, "udi": "umb://media/f158d22f68ce41de8ca160fedbe5eacc", "image": "/media/fhjfr2oo/bilde5.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Figur 7-4. Eksempel på presentasjon av poretrykk. Grenseverdi bør også legges inn i den grafiske presentasjonen. Grenseverdien vil i stor grad avhenge av en individuell vurdering ved hvert enkelt anlegg og er derfor ikke lagt inn i dette eksempelet

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5164, "udi": "umb://media/b7f0a149a87e43e487a2e29dc464f519", "image": "/media/j4qpbn14/bilde6.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Figur 7-5. Eksempel på presentasjon av setninger på kronebolter.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5165, "udi": "umb://media/e2f65c8597ee442e9e0e08d2d1ead45f", "image": "/media/qnopnyxo/bilde7.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Figur 7-6. Presentasjon av setninger på kronebolter i prosent av damhøyde.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5166, "udi": "umb://media/13312fb42a074ac6aaa9e0fcc2c4fe07", "image": "/media/wixdceyh/bilde8.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Vedlegg 7 - Figur 7-7. Eksempel på presentasjon av vannstand mot måleverdier, i dette tilfelle lekkasje. Presentasjon av vannstand mot måleverdier kan i mange tilfeller avdekke oppførsel som ellers ikke ville bli oppdaget.