Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Interntilsyn

Dette kapittelet benyttes ved utarbeidelse av delen om interntilsyn i plan for overvåking, se kapittel Overvåking og Interntilsyn, og gjennomføring av interntilsyn.

Damsikkerhetsforskriften stiller krav til to nivåer for rutinemessig interntilsyn: periodisk tilsyn og hovedtilsyn. I tillegg stilles krav om gjennomføring av spesielt tilsyn dersom det oppstår unormale situasjoner eller anlegget har blitt utsatt for store påkjenninger. Damsikkerhetsforskriften stiller ikke krav om driftstilsyn, men har krav til tilsynspersonell, jf. § 2-5, og driftsprosedyrer, jf. § 7-1.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5128, "udi": "umb://media/74d4e80c6e2e4d4581a252e56af4b2a0", "image": "/media/bluni3bo/skjermbilde-2024-07-08-143145.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Hensikten med interntilsynet er å avdekke unormale forhold ved vassdragsanlegg gjennom visuelle observasjoner, tilstandsvurdering og funksjonstesting.

Når det registreres skader ved interntilsyn, kan det være aktuelt å iverksette målinger og for eksempel vurdere største tillatte lengde og bredde på en sprekk før det er nødvendig med tiltak.