Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Annen overvåking

Behov for annen overvåking, jf. § 7-2 annet ledd første punktum, kan skyldes mulige ustabile fundament/vederlag og terrengpartier, alkalireaksjoner, sprekkutvikling, lysåpning mellom lukepilarer, korrosjon av armering og konstruksjoner, utglidning/utrasing på dammen, utvasking av fundament (karst, gruveganger), bevegelse av steiner i oppstrøms skråning på steinfyllingsdammer, innsynkinger, langsgående oppsprekking, forskyving av steiner på murdammer, forskyving av eller ustabil grunn ved trykkrør.

Metoder for annen overvåking kan for eksempel være bruk av sprekkmåler, manuell fotografering, fly-/dronefotografering, ikke-destruktive målemetoder som lav-energi stråling/radarbølger, elektrisk tomografi, akustisk tomografi, seismisk tomografi, spektralanalyse av overflatebølger, resistivitetsmåling, sporingsforsøk, temperaturmålinger med fiber.

Innsamling av data fra annen overvåking vil inngå i revurdering eller kan utløse fremskyndet revurdering.

Ved planlegging og utførelse av annen overvåking bør det vurderes å benytte kvalifiserte fagpersoner.

Annen overvåking kan bli pålagt av NVE, jf. § 8-2.