Overvåking av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Måleparametere

Damsikkerhetsforskriften § 7-2 femte ledd, tabell 7-2.2, om instrumentering i driftsfasen omfatter fyllingsdammer og betong- og murdammer. For andre damtyper og vannveier skal behov for instrumentering og målinger vurderes i hvert enkelt tilfelle, jf. § 7-2 første ledd.

7-2 femte ledd: Det stilles følgende krav til instrumentering for måling av dammer: Dammer i konsekvensklasse 1 skal ha vannstandsskala for overvåking av vannstand. Dammer i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal ha instrumentering for måling av følgende måleparametere:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 5173, "udi": "umb://media/3938e4282f2d40c3aa6cd3e4997f6fa0", "image": "/media/f1sdqojn/skjermbilde.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Tabell 7-2.2 Instrumentering og måling av dammer

Der det forutsettes god berggrunn, må dette være dokumentert.  

For enkelte dammer kan det være behov for instrumentering og målinger utover minimumskravene. Dette kan typisk være støttemålinger som er nødvendige for å tolke øvrige målinger. Det kan også være aktuelt med utvidet instrumentering for innsamling av data til framtidige revurderinger eller overvåking av spesielle forhold. Slik instrumentering kan være aktuell for både damkonstruksjon, fundament, vederlag, nærområdet og nedbørfeltet.

Kapitlene Vannstansdsmåling, Lekkasjemåling, Deformasjonsmåling, Poretrykksmåling angir hva som skal til for å oppfylle kravene i damsikkerhetsforskriften tabell 7-2.2 og § 7-2 sjette ledd.