Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 06.12.22Sist endret 21.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Innmelding av eksempler

Vet du om et overvannstiltak flere bør kjenne til? Vi ønsker å tilby representative eksempler hvor planverk, hydraulisk og økologisk funksjon er godt dokumentert. Vi er også interessert i eksempler der det foreligger en god beskrivelse av hvordan tiltakets forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) følges opp. Det er en forutsetning for publisering at alt innmeldt materiell skal kunne gjenbrukes fritt for heftelser av NVE og tredjepart.

Samtykke til bruk av innsendt materiale

Opplysningene i skjemaet kan bli brukt i eksempelsamlingen for overvannstiltak og i øvrig formidling av NVE og andre. 

Når du bidrar med data inn i tjenesten, aksepterer du også at disse kan gjenbrukes av andre. Du som innsender, må sørge for å ha alle nødvendige rettigheter til bilder/videoer/publikasjoner som lastes opp i tjenestene. Dette inkluderer opphavsrett og eventuelt samtykke fra avbildede personer. Det er ikke tillatt å legge inn bilder av artikler eller annet innhold som ligger bak en betalingsmur. NVE oppfordrer til at det i minst mulig grad brukes bilder der personer kan gjenkjennes. 

Informasjon om personvern og NVEs personvernerklæring finnes på www.nve.no 

NVE velger fritt hvilke tiltak som publiseres på siden. 

Upubliserte data blir ikke arkivert.

Innmelder er ansvarlig for å melde fra om endringer av tiltak.

Det vil bli sendt ut en lenke til angitt e-post adresse for å laste opp bilder til eksemplet som du har sendt inn. Lenken blir ikke generert automatisk så vi ber om tålmodighet hvis det tar lang tid å få tilsendt lenke.

Skjema for innmelding av eksempler