Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 22.09.22Sist endret 06.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Kombinerte overvannsløsninger, kobling av blågrønne strukturer

Tiltak som kombinerer åpne og lukkede løsninger for å håndtere overvann.