Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Tiltak på land

Åpne eller lukkede løsninger i form av naturlige terrengforsenkinger og menneskeskapte konstruksjoner.