Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 06.12.22Sist endret 17.01.23

Del denne sidenDel på e-post
Eksempelsamlingen er til inspirasjon og læring for kommuner og andre som planlegger, utfører og drifter overvannsanlegg. Samlingen supplerer NVE veileder 4/2022 om håndtering av overvann i arealplaner.

Med normal (påregnelig) driftsituasjon mener vi dagligdags regn som kan håndteres av lokale overvannstiltak (for eksempel regnbed) og ledningsnettet. Med ekstrem driftssituasjon mener vi regnhendelser som overstiger kapasiteten til lokale overvannstiltak og ledningsnettet.

Vi viser eksempler på åpne, naturbaserte overvannsløsninger. I praksis vil ofte et helhetlig overvannssystem i urbane områder bestå av en kombinasjon av åpne og lukkede konstruksjoner.

Du kan hjelpe oss med å utvide og forbedre samlingen. Bruk innmeldingssiden dersom du ønsker å publisere et eksempel på et overvannstiltak.