Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 06.12.22Sist endret 26.04.23

Del denne sidenDel på e-post

Eksempelsamling for overvannstiltak

Eksempelsamlingen er til inspirasjon og læring for kommuner og andre som planlegger, utfører og drifter overvannsanlegg. Samlingen supplerer NVE veileder 4/2022 om håndtering av overvann i arealplaner.