Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Eksempelsamling for overvannstiltak

Eksempelsamlingen er til inspirasjon og læring for kommuner og andre som planlegger, utfører og drifter overvannsanlegg. Samlingen supplerer NVE veileder 4/2022 om håndtering av overvann i arealplaner.