Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Kombinert åpen og lukket flomvei, Ilabekken, Trondheim

Ilabekken er et mindre vassdrag som starter i Bymarka, og som også innbefatter de tre dammene Kobberdammen, Baklidammen og Theisendammen. Prosjektet åpner 700 m av Ilabekken for å avlaste eksisterende rørsystem mot overvann. Hovedmålene med prosjektet er å dempe flom, forsterke en blågrønn struktur fra Bymarka til Trondheimsfjorden (inkludert etablering av et parkanlegg), samt å sikre økt biologisk mangfold. Ved kraftig regn fungerer bekken som åpen flomvei i kombinasjon med lukket kulvert. For mer informasjon om tiltaket, se påregnelig driftssituasjon/bekkeåpninger.

Ilabekken, Trondheim

Ilabekken Foto: Tormod G. Hagerup

Beskrivelse

Sted: Iladalen, Trondheim kommune

Fakta om prosjektet

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Forvaltning, drift og vedlikehold

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

 

 

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer