Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Overvannstiltak for normal (påregnelig) driftssituasjon

Overvannstiltak for normal (påregnelig) driftssituasjon blir stort sett prosjektert etter kommunaltekniske krav for å rense eller redusere tilførselen av vann til det kommunale ledningsnettet.

Tiltakene kan i tillegg tilføre økologiske, rekreasjonsmessige og estetiske verdier til lokalmiljøet. Overvannstiltak for normalt driftsnivå blir stort sett dimensjonert for lavere intensitetsverdier enn 50-årsregnet.

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra overvann. Det er derfor viktig å sette av tilstrekkelig areal i tidlig planfase til å håndtere overvannet på en trygg måte.

Tiltakene i samlingen er klassifisert etter NS 3845 Blågrønn faktor.