Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Flomvei, Orkidévegen, Fredrikstad

I boligområdet Lisleby er det anlagt en flomvei som leder vann trygt vekk fra husene ved kraftige regnskyll. Flomveien forsinker og fordrøyer flomvannet før det når frem til ledningsnettet.

Orkidévegen, Fredrikstad

Flomvei i Orkidéveien Fredrikstad Foto: Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune
Flomvei Orkidéveien Fredrikstad Foto: Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune

Beskrivelse

Tiltaket er er etablert i forbindelse med utbygging av et boligområde med begrenset kapasitet i ledningsnettet og lite naturlig infiltrasjon.

Fakta om prosjektet

Flomveien går til et privat sluk, som går ca. 30 m via privat overvannsledning til kommunal overvannsledning i Rosebuen (gata nedenfor). Ved større vannmengder renner det over plenen mellom husrekkene. Anlegget henger ikke sammen med noen andre flomveier i området.

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Forvaltning, drift og vedlikehold

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Området inngår i reguleringsplanen for Hannestadtunet - Roselia (2005, planID 545).

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer