Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Blågrønne og grå tak, Høvringen renseanlegg, Trondheim

Anlegget omfatter blågrønne og grå tak med ulike fordrøyende underlag. Det drives testing og forskning på hvordan takenes infiltrasjons- og fordrøyningsegenskaper responderer på ulike nedbørhendelser.

Høvringen renseanlegg, Trondheim

Blågrønne tak ved Høvringen renseanlegg Foto: Tormod G. Hagerup, NVE

Beskrivelse

Høvringen renseanlegg, Bynesvegen, Trondheim kommune, Trøndelag fylke

Det testes ulike kombinasjoner av tynne ekstensive grønne tak, grønne tak med et fordrøyende medium under, og grå tak hvor det er brukt leca som filtermedium med belegningsstein oppå.

De ulike løsningene er dokumentert og publisert av Klima2050, se http://www.klima2050.no/hovringen-bluegreengray-roofs. Sanntidsdata fra anlegget kan også utforskes på denne siden. 

Se for øvrig også Klima2050 sine prosjektrapporter og vitenskapelige publikasjoner her: https://www.mdpi.com/2073-4441/10/3/263

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver/byggherre: Samarbeid mellom Trondheim kommune og Klima2050. Trondheim kommune er piloteier og Klima2050 har ansvar for forskningen knyttet til pilotprosjektet

Entreprenører: Leca, Skjævelandgruppen, Isola

Renseanlegget er eid av Trondheim Kommune, som har vært behjelpelig med å etablere taket. Siden dette er rehabilitering av et eksisterende grønt tak, har det ikke vært behov for søknad om fasadeendringer eller arealbruk.

Byggeår/ferdigstilt: Juni 2017  

Prosjektperiode:  2017-2023

Finansiering: Finansiert av SFI Klima2050 (NFR prosjekt)

Areal/størrelse: 88 m2

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Forvaltning, drift og vedlikehold

Tiltaket blir gjennom prosjektperioden driftet og vedlikeholdt av Klima 2050. 

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer

Det er utført flere forskningsprosjekt, doktogradstudier og masteroppgaver på anlegget. Alt er publisert under publikasjonslisten til Klima 2050.