Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Sammenligning med stegene i DFØs veileder

Denne veilederen bygger på mye av innholdet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) veileder i samfunnsøkonomiske analyser, men er tilpasset nettiltak og har en mer praktisk tilnærming. Begge veilederne beskriver praktisk gjennomføring av analyser, men har noe ulik inndeling i steg. Til tross for en noe annerledes inndeling, blir de ulike temaene i samfunnsøkonomiske analyser uansett ivaretatt i denne veilederen. Dette innebærer at en i prinsippet svarer på de samme spørsmålene som i DFØs veileder.

Figuren under viser hvordan stegene i denne veilederen henger sammen med de åtte arbeidsfasene i DFØs veileder. Vi henviser til DFØs veileder for nærmere og mer generell veiledning enn det som gis i denne veilederen for nettiltak.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4209, "udi": "umb://media/85cf97c2d09d436581ad55d4fd622841", "image": "/media/ysln5bm3/sammenhengen-med-dføs-veileder.png", "caption": "Sammenhengen mellom stegene i denne veilederen for nettiltak og de åtte arbeidsfasene i Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Klikk på figuren for å forstørre den.", "altText": "Sammenhengen med DFØs veileder" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Sammenhengen mellom stegene i denne veilederen for nettiltak og de åtte arbeidsfasene i Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Klikk på figuren for å forstørre den.