Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Praktisk gjennomføring av analysen

Denne siden viser arbeidsprosessen for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak og gir en praktisk forklaring på hvordan hvert steg i analysen bør gjennomføres.

Arbeidsprosessen for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak bør ta utgangspunkt i stegene, spørsmålene og delanalysene vist i boksene og figuren under. Arbeidsprosessen beskriver hvordan en full samfunnsøkonomisk analyse kan gjennomføres. Samtidig bør nivået på utredningen skaleres ned for mindre tiltak. Muligheter for tilpasninger av omfanget av analysen beskriver vi her, og under gjennomgangen av de enkelte stegene.

Selv om prosessen er fremstilt rettlinjet, med inndelte steg og delanalyser, vil det ofte være nødvendig å gå fram og tilbake mellom de ulike stegene etter hvert som man får mer kunnskap om ulike problemstillinger som framtidig behov og virkninger av tiltaket.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4210, "udi": "umb://media/fabe4f75051e4715b6bcb09382bd4ad1", "image": "/media/onhl34q4/prosess-for-samfunnsøkonomiske-analyser-av-nettiltak.png", "caption": "Den anbefalte prosessen for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak består av fire hovedsteg. Klikk på figuren for å forstørre den.", "altText": "Prosessen for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Den anbefalte prosessen for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak består av fire hovedsteg. Klikk på figuren for å forstørre den.