Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Konsentrasjon i tid

7-5 sjette ledd første punktum: Revurderingen skal gjøres konsentrert i tid, dvs at ingen vurderinger, inspeksjoner mv skal være eldre enn 2 år ved innsending av rapport til NVE.

Revurderingsrapporten skal foreligge hos NVE senest 2 år etter datoen for første revurderingsinspeksjon. Tilsvarende skal alle vurderinger av foreliggende og ny dokumentasjon heller ikke være eldre enn 2 år ved innsending av revurderingsrapporten.

For noen dammer og vannveier kan det være vanskelig eller umulig å tappe ned magasinet for vannsideinspeksjon i forbindelse med revurdering. NVE oppfordrer i slike tilfeller til at det blir gjennomført vannsideinspeksjon dersom magasinet blir tappet ned før planlagt revurderingstidsrom, for eksempel ved lav magasinfylling pga. tørrår.

Toårskravet for gjennomføring av revurdering er forskriftsfestet. Overskridelse forutsetter dispensasjon, jf. § 8-2, eller at det foretas en ny revurderingsinspeksjon innenfor toårsperioden for å dokumentere at grunnlaget for vurderingene og konklusjonene i rapporten fremdeles er gyldig. Uten dispensasjonsvedtak eller ny revurderingsinspeksjon vil ikke revurderingen bli godkjent av NVE.