Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Beregninger

7-5 fjerde ledd: Ved revurdering skal det gjennomføres nye flomberegninger dersom tidligere godkjente flomberegninger er basert på beregning av tilløpsflom som er eldre enn 15 år for anlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 eller eldre enn 20 år for anlegg i konsekvensklasse 1. Flomberegninger og andre beregninger skal gjennomføres på nytt dersom det er gjort endringer på anlegg eller er avdekket store feil eller usikkerheter i datagrunnlaget. Godkjente flomberegninger, jf. § 5-7, skal foreligge før revurderingsrapport sendes NVE for godkjenning.

Dersom det mangler dokumentasjon som grunnlag for kontroller og vurderinger må denne skaffes til veie som en del av revurderingen. Det gjelder også dersom det er gjort endringer på anlegg eller er avdekket store feil eller usikkerheter i datagrunnlaget.