Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Anbefalt litteratur

Forskrifter utgitt av ED og gjeldende veiledere/retningslinjer med tillegg utgitt av NVE kan leses/lastes ned fra www.nve.no.

ED, FOR-2009-12-18-1600 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og EDs merknader til de enkelte bestemmelser

ED, FOR-2011-10-28-1058 Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

NVE (x/2018): Veileder for overvåking av vassdragsanlegg (utgis i 2018)

NVE (3/2014): Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg

NVE (1/2014): Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse

NVE (8/2012): Veileder om planlegging og bygging, med tillegg

NVE (4/2012): Veileder for fyllingsdammer, med tillegg

NVE (4/2011): Retningslinjer for flomberegninger, med tillegg

NVE (3/2011): Retningslinjer for murdammer

NVE (1/2011): Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter, med tillegg

NVE (2009 - Utgave 3): Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger

NVE (2005 - Utgave 2): Retningslinjer for betongdammer, med tillegg

NVE (2005 - Utgave 2): Retningslinjer for flomløp

NVE (2003): Retningslinjer for laster og dimensjonering

NVE og Vassdragsregulantenes Forening (1992): Prosjekt damsikkerhet - Hovedrapport

NVE (1990): Publikasjon nr. V-33, Etterkontroll av fundamentstabilitet av hvelvdammer

NVE (1989): Publikasjon nr. V-20, Alkalireaksjoner i norske dammer

NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

Veiledning til NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring - P-764:2015. 2 (2015-12-01)

RIF 1995: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner, ISBN: 8291510016

ENFO-publikasjon nr. 395-2000: Tilstandsbeskrivelse av betong og fyllingsdammer

ENFO-publikasjon nr. 367-1999: Revurdering av vassdragskonstruksjoner

EBL: Tilstandskontroll av vannkraftverk - håndbok - vannvei, ISBN: 8243601090

EBL-publikasjon nr. 466-2000: Håndbok for etterinstrumentering av dammer