Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Avgrensning og kriterier for dammer

Dammer kan være store eller små, men alle representerer et inngrep i vassdrag. De illustrerer alle samfunnets behov for å regulere vann til en mengde ulike formål gjennom historien. Utvalget er begrenset til dammer som er intakte.

Kriterier

Dammene er sortert og vurdert ut fra egenskaper og forhold som type, formål, utforming, alder, opprinnelighet, kontinuitet, tilstand, tilgjengelighet, tilhørende miljø og landskap, symbolverdi, sjeldenhet og representativitet.

Noen av de mest sentrale spørsmål som er stilt er:

  • Utmerker dammen seg med hensyn til alder, materiale, form, formål eller virksomhet?
  • Er dammen representativ for en bestemt epoke i bruken av vann og vannkraft eller for en bestemt type?
  • Inngår dammen i et allerede verdisatt kulturmiljø?