Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Tiltak på anlegg som ikke er valgt ut i temaplanene

NVE får regelmessig henvendelser om tiltak på anlegg som ikke er valgt ut i temaplanene, men som er vurdert til å ha ulike nivåer av kulturminneverdier av kulturminneforvaltning, kommuner eller lokale foreninger.

Ofte omhandler sakene eldre dammer som må rehabiliteres eller rives på grunn av sikkerhetskrav. NVEs oppfølging i slike saker kan være å gi innspill til eiere og konsulenter at kulturminneforvaltningens og kommuners retningslinjer følges ved arbeidet, eller legge til rette for dokumentasjon under arbeidet. NVE kan også stille vilkår i konsesjonssaker som ivaretar disse anleggenes kulturminneverdier, men da er det igjen viktig at innspill kommer inn i høringsfasen.