Konsesjonssøknad nettanlegg

Publisert 15.02.23Sist endret 24.02.23

Del denne sidenDel på e-post

Behovet for å gjøre tiltak

Søknaden skal inneholde en begrunnelse for søknaden, der behovet for å gjøre tiltak kommer tydelig frem. Kapitlet skal inneholde følgende:

Beskrivelse av nåsituasjonen

Søknaden skal beskrive dagens situasjon i området og/eller for eksisterende anlegg, herunder teknisk tilstand, drift og kapasitet.  

Beskrivelse av behovet for å gjøre tiltak

Søknaden skal beskrive hva som driver behovet for å gjøre tiltak. Eksempler er utvikling i forbruk, tilknytning av ny produksjon etc. 

Beskrivelse av fremtidig utvikling

Søknaden skal beskrive hvordan behovet vil utvikle seg over tid, for eksempel med referanse til utvikling i forbruk, produksjon og øvrig nettutvikling.  

Beskrivelse av konsekvensen av å ikke gjøre noe

Søknaden skal beskrive konsekvensen av å ikke gjøre noe, eksempelvis for forsyningssikkerheten.