Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Konsesjonssøknad nettanlegg

Endringslogg 06.02.2024. Veilederen er oppdatert i forbindelse med lansering av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.
Dette er NVEs veileder for utarbeidelse av søknad om anleggskonsesjon for nettanlegg. Veilederen dekker også søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for bygging av nettanlegg.

Endringslogg

06.02.2024. Veilederen er oppdatert i forbindelse med lansering av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.