Konsesjonssøknad nettanlegg

Publisert 15.02.23Sist endret 01.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Konsesjonssøknad nettanlegg

Dette er NVEs veileder for utarbeidelse av søknad om anleggskonsesjon for nettanlegg. Veilederen dekker også søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for bygging av nettanlegg.