Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Krav til innhold og struktur i detaljplanen

Detaljplanen skal i hovedsak utformes etter kapittelinndelingen under og med de hovedpunktene som er angitt, men kan tilpasses det enkelte prosjekt der det vurderes som hensiktsmessig. For utelatte temaer må konsesjonær begrunne kort i detaljplanen hvorfor temaet ikke er relevant for prosjektet.