Detaljplan for nettanlegg

Publisert 08.02.23Sist endret 23.01.24

Del denne sidenDel på e-post

Detaljplan for nettanlegg

Dette er NVEs veileder for utarbeidelse av detaljplan for nettanlegg, tidligere kalt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA). Veilederen stiller krav til struktur og innhold i en detaljplan. Selve malen finner du i boksen under "Detaljplan for nettanlegg".

Denne digitale veilederen er oppdatering av NVEs Rettleiar for miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av nettanlegg (2020).

Kontakt: nve@nve.no