Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Nettutviklingskoordinator

Et av hovedformålene med forskrift om energiutredninger er å sikre en koordinert nettutvikling på tvers av eiergrenser. For å ivareta dette behovet har NVE utnevnt regionale nettutviklingskoordinatorer, som erstatter koordineringsrollen som utredningsansvarlig hadde tidligere.

§ 5. Nettutviklingskoordinator 

Norges vassdrags- og energidirektorat utpeker ved enkeltvedtak en anleggskonsesjonær til å være nettutviklingskoordinator for et spesifisert geografisk område (koordineringsområde). 

Nettutviklingskoordinator skal koordinere utarbeidingen av nettutredninger innenfor koordineringsområdet. Nettutviklingskoordinatoren skal blant annet gi innspill til omfanget av utredningene og bidra med annen veiledning, ved behov. 

Nettutviklingskoordinator kan utarbeide nettutredninger og melde inn nettiltak innenfor koordineringsområdet på vegne av en annen nettutreder såfremt denne nettutrederen er enig. 

Nettutviklingskoordinator skal invitere alle nettutredere og områdekonsesjonærer innenfor sitt koordineringsområde til årlig møte om nettutvikling. Nettutredere skal informere om forhold og planer som er relevante for det aktuelle koordineringsområdet. 

Koordinatorens ansvar

Nettutviklingskoordinator skal bidra til samfunnsmessig rasjonell nettutvikling i koordineringsområdet gjennom å fremme de beste nettløsningene uavhengig av netteierskap. For å bidra til dette er oppgavene til nettutviklingskoordinatoren som minimum å vurdere omfanget av områdestudier og konseptvalgutredninger innenfor sitt koordineringsområde.

Med omfang mener vi det geografiske området som utredes, involverte aktører, og analyserte konsepter. Det kan være aktuelt at nettutviklingskoordinatoren enten bistår med å veilede, utarbeider deler av eller hele utredningen. Det siste er særlig aktuelt for større studier. I utgangspunktet mener vi at nettutviklingskoordinatorens involvering skal skje etter behov og gjensidig enighet. Ved uenighet kan NVE avgjøre hvem som skal utarbeide studien gjennom pålegg.

Koordinering i praksis

Nettutviklingskoordinatoren skal gjøre en vurdering av om området som utredes bør være større eller mindre, og påse at relevante aktører er involvert i studiene. Når det gjelder de analyserte konseptene i en konseptvalgutredning, skal nettutviklingskoordinatoren vurdere om de mest aktuelle nettløsningene er vurdert i studien, inkludert nettløsninger i tilgrensende nett. Det skal altså undersøkes om nettløsninger i under-/overliggende nett, eller nett som grenser til utredningsområdet, kan være aktuelle løsninger på det identifiserte problemet.

Dialog mellom netteiere

Nettutviklingskoordinatoren skal invitere alle innen sitt koordineringsområde til årlige møter om nettutvikling. Statnett som er både anleggseier og systemansvarlig skal også delta på møtene, og skal informere om relevante planer og driftsforhold. Om det er mest hensiktsmessig å arrangere dette som et felles møte eller flere mindre møter, vil trolig variere mellom ulike koordineringsområder. Det er opp til nettutviklingskoordinatoren å bestemme dette. Tema på møtet skal være «nettutvikling», som er et relativt vidt begrep. Dette gir noen rammer for møtet, men samtidig en viss frihet til å diskutere tema som er mest relevant for det aktuelle området og deltagerne.

Nettutviklingskoordinator og koordineringsområder

NVE har fastsatt ved enkeltvedtak nettutviklingskoordinatorer og koordineringsområder. De ulike koordinatorene og områdene er listet opp under. Oversikten finnes også i NVE Atlas, under "Nettanlegg" -> "ikke-utbygd nettanlegg" -> "koordineringsområder".

NUK og -områder

Koordineringsområde Finnmark

Nettutviklingskoordinator: Barents Nett AS

Omfatter Finnmark fylke, unntatt Kautokeino kommune, og deler av Loppa kommune som inngår i områdekonsesjonen til Vissi. Omfatter også den delen av Kvænangen kommune i Troms fylke som inngår i områdekonsesjonen til Alut.

 

Koordineringsområde Troms

Nettutviklingskoordinator: Arva AS

Omfatter kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa og Tromsø i Troms fylke. Omfatter også i Kautokeino kommune og området i Loppa kommune i Finnmark fylke og Kvænangen kommune i Troms fylke som inngår i områdekonsesjonen til Vissi.

 

Koordineringsområde Nordre-Nordland og Sør-Troms

Nettutviklingskoordinator: Noranett AS

Omfatter kommunene Andøy, Ballangen, Bø, Evenes, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Røst, Sortland, Tjeldsund, Vestvågøy, Værøy, Vågan, Øksnes samt hoveddelen av Narvik kommune i Nordland fylke. Omfatter også kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjelsund, Gratangen og Ibestad i Troms fylke.

 

Koordineringsområde Midtre-Nordland

Nettutviklingskoordinator: Arva AS

Omfatter kommunene Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steignen, Hamarøy og et mindre område sør i Narvik kommune i Nordland fylke som inngår i områdekonsesjonen til Kystnett.

 

Koordineringsområde Helgeland

Nettutviklingskoordinator: Linea AS

Omfatter kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Nesna, Herøy, Dønna, Vevelstad, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstadhaug, Vega, Brønnøy, Sømna, og Grane i Nordland fylke, samt den delen av Bindal kommune som inngår i områdekonsesjonen til Linea.

 

Koordineringsområde Trøndelag

Nettutviklingskoordinator: Tensio AS

Omfatter Trøndelag fylke og den delen av Bindal kommune som inngår i områdekonsesjonen til Bindal Kraftlag A/L i Nordland fylke, samt den delen av Tynset kommune i Hedmark fylke som inngår i områdekonsesjonen til Tensio TS.

 

Koordineringsområde Romsdal og Nordmøre

Nettutviklingskoordinator: Elinett AS

Omfatter kommunene Rindal og den delen av Heim kommune som inngår i S-Nett sin områdekonsesjon i Trøndelag fylke. Omfatter også kommunene Surnadal, Aure, Smøla, Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Molde, Hustadvika, Averøy, Rauma og Aukra i Møre og Romsdal fylke.

 

Koordineringsområde Sogn og Fjordane og Sunnmøre

Nettutviklingskoordinator: Linja AS

Omfatter kommunene Haram, Ålesund, Giske, Sula, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda, Stranda, Fjord, Ørsta, Sykkylven og Vestnes i Møre og Romsdal fylke. Omfatter også kommunene Stad, Stryn, Kinn, Bremanger, Gloppen, Askvoll, Sunnfjord, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik, Høyanger nord for Sognefjorden, Fjaler, Hyllestad og Solund i Vestland fylke.

 

Koordineringsområde Midtre Vestland

Nettutviklingskoordinator: BKK AS

Omfatter kommunene Gulen Fedje, Austrheim, Malsfjorden, Modalen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Eidsfjord, Kvam, Samnanger, Bergen, Øygarden, Askøy, Alver, Osterøy, den delen av Ullensvang kommune som inngår i Indre Hordaland Kraftnett AS sin områdekonsesjon, den delen av Bjørnafjord kommune som inngår i BKK sin områdekonsesjon, samt Høyanger kommune sør for Sognefjorden i Vestland fylke.

 

Koordineringsområde Sunnhordaland og Nord-Rogaland

Nettutviklingskoordinator: Fagne AS

Omfatter kommunene Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad, Etne, Sveio og den delen av Ullensvang kommune som inngår i Fagne sin områdekonsesjon i Vestland fylke. Omfatter også kommunene Suldal, Sauda, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, Haugesund og den delen av Hjelmeland kommune nord for Jøsenfjorden som inngår i Fagne sin områdekonsesjon, i Rogaland fylke.

 

Koordineringsområde Sør-Rogaland

Nettutviklingskoordinator: Lnett AS

Omfatter kommunene Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time, Soknedal og Hjelmeland, med unntak av området nord for Jøsenfjorden som inngår i Fagne sin områdekonsesjon, i Rogaland fylke. Området omfatter også Åna-Sira transmisjonsnettstasjon med tilhørende regionalnett mot Sør- Rogaland, i Flekkefjord kommune i Agder fylke.

 

Koordineringsområde Agder

Nettutviklingskoordinator: Glitre Nett AS

Omfatter Agder fylke samt søndre del av Nissedal kommune i Telemark fylke som inngår i Glitre Nett sin områdekonsesjon og regionalnettet rundt Høgefoss. Området omfatter ikke Åna-Sira transmisjonsnettstasjon med tilhørende regionalnett mot Sør-Rogaland, i Flekkefjord kommune i Agder fylke.

 

Koordineringsområde Vestfold og Telemark

Nettutviklingskoordinator: Lede AS

Omfatter Vestfold og Telemark fylker, inklusive den delen av Drammen kommune som inngår i Lede AS sin områdekonsesjon. Området omfatter ikke regionalnettet rundt Høgefoss og den delen av Nissedal kommune som inngår i Glitre Nett sin områdekonsesjon.

 

Koordineringsområde Buskerud

Nettutviklingskoordinator: Glitre Nett AS

Omfatter Buskerud fylke og kommunene Jevnaker, Gran og Lunner i Innlandet og Akershus fylker, samt den delen av Asker kommune som inngår i områdekonsesjonen til Norgesnett AS og Asker Nett AS. Området omfatter ikke den delen av Drammen kommune som inngår i Lede AS sin områdekonsesjon.

 

Koordineringsområde Øst

Nettutviklingskoordinator: Elvia AS

Omfatter Innlandet, Oslo, Akershus og Østfold fylker, med unntak av kommunene Jevnaker, Gran og Lunner. Området omfatter ikke nordre del av Tynset kommune, som inngår i områdekonsesjonsgrensen til Tensio TS, og den sørlige delen av Asker kommune som inngår i Norgesnett AS og Asker Nett AS sine områdekonsesjoner.