Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Ledig kapasitet

Informasjon om ledig nettkapasitet er veldig etterspurt av både kunder og produsenter.

§ 15. Ledig nettkapasitet

Nettutrederen skal publisere anslag på ledig kapasitet i dagens nett, og fremtidig nett basert på planlagte tiltak.

NVE ønsker å la det være opp til nettutrederne å finne en hensiktsmessig måte å oppfylle kravet på. NVE er positive til fellesløsninger for flere nettutredere, som gjør det enklere for kunder å finne ledig kapasitet på tvers av flere nettutredere og nettnivå. NVE mener også at kart er en god løsning for å formidle informasjon om ledig nettkapasitet.

Det er mange hensyn å ta når man beregner ledig kapasitet. Hva som er ledig kapasitet har også sterk sammenheng med hvordan nettselskapene beregner hva som er «driftsmessig forsvarlig» å tilkoble, som det foreløpig ikke er noen felles retningslinjer for.. Det er derfor forskriften kun setter krav om at det skal gis et anslag på ledig nettkapasitet, og den ledige kapasiteten kan for eksempel være oppgitt som et spenn. Anslagene for ledig kapasitet bør ta hensyn til kapasiteten i overliggende nett.

Med «… fremtidig nett basert på planlagte tiltak» skal det som et minimum tas hensyn til tiltak som er meldt inn til PlanNett. Anslaget kan enten være basert på enkelte tiltak eller med utgangspunkt i en samlet vurdering av flere tiltak.

Dette kravet blir først gjeldende fra 1.1.2025

 

Eksempler på noen eksisterende løsninger kan ses under: