Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Nettutredere og nettutviklingskoordinator

Denne delen beskriver rollene som er definert i forskriften. Nettutreder er den generelle rollen til alle som eier innehar minst én konsesjon etter Energiloven §3-1, mens nettutviklingskoordinator er en konsesjonær som er utpekt av NVE.