NVEs veileder for sikkerhet mot fjellskred

Del denne sidenDel på e-post

Farenivå

Her beskriver vi hvordan NVE fastsetter farenivået for de ustabile fjellpartiene, de tilhørende beredskapstiltakene og usikkerhetene knyttet til varslingen.