Detaljplan for vassdragstiltak - Miljø og landskap

Publisert 30.01.23Sist endret 17.01.24

Del denne sidenDel på e-post

Mal for detaljplan

Her finner du mal for detaljplan for bygging av vannkraftverk. Denne kan tilpasses rehabilitering av dammer og andre vassdragstiltak.