Detaljplan for vassdragstiltak - Miljø og landskap

Del denne sidenDel på e-post

Detaljplan for vassdragstiltak - Miljø og landskap

Denne veilederen beskriver hva en detaljplan for miljø og landskap skal inneholde. Den erstatter veileder 3-2013 «Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon».

I de fleste konsesjoner etter vassdragslovgivningen er det vilkår om at detaljplaner innen miljø og landskap skal godkjennes av NVE før de fysiske arbeidene iverksettes. I tillegg skal anlegget klassifiseres etter damsikkerhetsforskriften, og påfølgende teknisk plan skal også være godkjent før anleggsarbeidet starter opp. Denne veilederen omfatter bare detaljplan for miljø og landskap.

NVEs samlede behandling fritar fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.