Utforming av melding om nettanlegg

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post
Dette er NVEs veileder for utforming av melding for nettanlegg. Krav om melding gjelder der det skal søkes om anleggskonsesjon etter energiloven for kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og lengde på mer enn 15 km i ny trasé. Dette inkluderer jord- og sjøkabler.