Rasjonering i kraftsystemet

Publisert 30.11.22Sist endret 01.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Planlegging og gjennomføring

Nedenfor utdypes innholdet i kravene gitt i kraftrasjoneringsforskriften vedlegg 1 nærmere, og hvordan nettselskapene skal forberede og gjennomføre en kraftrasjonering.

NVE som rasjoneringsmyndighet forutsetter at det enkelte nettselskap gjør nødvendige regionale eller lokale tilpasninger for å planlegge og gjennomføre rasjonering i eget konsesjonsområde på en så optimal måte som mulig.