Utforming av melding om nettanlegg

Publisert 29.03.23Sist endret 26.07.23

Del denne sidenDel på e-post

Utforming av melding om nettanlegg

Endringslogg 25.07.2023: Endring av tekst om geologisk mangfold og vannmiljø i mal for utredningsprogram.
Dette er NVEs veileder for utforming av melding for nettanlegg. Krav om melding gjelder der det skal søkes om anleggskonsesjon etter energiloven for kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og lengde på mer enn 15 km i ny trasé. Dette inkluderer jord- og sjøkabler.

Endringslogg

25.07.2023: Endring av tekst om geologisk mangfold og vannmiljø i mal for utredningsprogram.