Etablering av målestasjon for vannføring

Del denne sidenDel på e-post

10 Referanser

Samling av lenker til referansene som er brukt i veilederen.

Turnipseed, D.P. & Sauer, V.B., 2010. Stage measurements at gaging stations: U.S.Geological Survey, Techniques and Methods Book 3, Chapter A7. (https://pubs.usgs.gov/twri/twri3a7/pdf/twri_3-A7_c.pdf)

 

NVE, 2024. Retningslinje for registrering av vannføring i elver.

(https://www.nve.no/media/16797/retninglinjer-for-registrering-av-vannfoering-i-elv.pdf)

 

NVE, 2024. Retningslinje for innrapportering av hydrologiske data.

(https://www.nve.no/media/16795/retningslinje-for-innrapportering-av-hydrologiske-data.pdf)

 

NVE, 2024. Retningslinje for registrering av konsesjonspålagte minstevannføringer

(https://www.nve.no/media/16799/retninglinjer-for-registrering-av-konsesjonspaalagte-minstevannfoeringer.pdf)

 

Befaringsskjema for opprettelse av vannføringsstasjon

(https://www.nve.no/media/12809/skjema-for-befaring-av-m%C3%A5lestasjon-for-vannf%C3%B8ring-versjon-2.pdf)