Etablering av målestasjon for vannføring

Publisert 11.04.23Sist endret 11.04.23

Del denne sidenDel på e-post

10 Referanser

Samling av lenker til referansene som er brukt i veilederen.

Turnipseed, D.P. & Sauer, V.B., 2010. Stage measurements at gaging stations: U.S.Geological Survey, Techniques and Methods Book 3, Chapter A7. (https://pubs.usgs.gov/twri/twri3a7/pdf/twri_3-A7_c.pdf)

 

NVE, 2016. Retningslinjer for registrering av vannføring i elver.

(http://www.nve.no/energi/tilsyn/miljotilsyn-vassdragsanlegg/retningslinjer-for-palagte-hydrologiske-undersokelser/retningslinjer-for-registrering-av-vannforing-i-elver/)

 

NVE, 2016. Retningslinjer for innsending av hydrologiske måledata.

(http://www.nve.no/Media/4557/1_retn-datainnsending_20062016.pdf)

 

NVE, 2020. Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring.

(http://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_03.pdf)

 

Befaringsskjema for opprettelse av vannføringsstasjon